Dagelijkse archieven:2 juni 2017

Archief

Bestuurstaken Huurdersplatform Parteon verdeeld.

Op de eerste bestuursvergadering van het nieuw gekozen bestuur van het Huurdersplatform Parteon zijn de taken verdeeld onder de 7 gekozen bestuursleden. De taakverdeling ziet er als volgt uit: Voorzitter: Kees Cornelissen Vice-voorzitter: Simona Verhoeff 1e Secretaris: Jan van Tent ...