Algemeen Nieuws

Nieuw bestuur Huurdersplatform Parteon gekozen

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van het Huurdersplatform Parteon is op 15 mei het eerste bestuur van het platform gekozen. In het kantoor van Parteon in Wormerveer waren twee stemrondes nodig om tot een eenduidig besluit te komen. Aan het eind van de avond kon de verkiezingscommissie, bestaande uit mw. Anja de Vries en dhr. Robert Linnekamp de samenstelling van het nieuwe bestuur bekend maken.

De nieuw bestuursleden zijn:
(in volgorde van aantal stemmen)

Kees Cornelissen
Simona Verhoeff
Rob Kling
Truus Lukaart
Thijs Heijltjes
Jan van Tent Beking
Sandra Mülhaus

Binnenkort zal deze ploeg tijdens de eerste bestuursvergadering de taken onderling verdelen.