Werkgroep (huur)beleid zoekt u !!

Werkgroep Huurbeleid

Ieder jaar weer valt de aankondiging van de huuraanpassing op 1 juli op uw deurmat.
Over de nut en noodzaak en de hoogte van deze aanpassingen heeft het Huurdersplatform Parteon adviesrecht en wordt er regelmatig vooraf met Parteon overlegd over de redelijkheid, billijkheid en haalbaarheid.
Ook worden andere beleidsverandering van Parteon behandeld in deze werkgroep.

De werkgroep Huurbeleid van het Huurdersplatform overlegt met Parteon en maakt over deze onderwerpen een concept advies voor het bestuur en ledenraad.
De kennis kan voortkomen uit persoonlijke kennis en ervaring of vanuit informatie van derden.

Uw interesse en kennis op dit gebied is van harte welkom. Het is immers van groot belang  om te zorgen dat er een adequate samenwerking tussen het bestuur van Huurdersplatform Parteon, de werkgroep  en Parteon gaat ontstaan om het beleid van Parteon tegen het licht te houden in het belang van  de huurders.

Kortom voel je affiniteit met huurdersbelangen en heb je interesse in het meedenken en het meepraten over het (huur)beleid dat Parteon voert… geef je op voor de werkgroep Huurbeleid voor een sociale blik op het huurdersleven.  ………

Mail ons