Archief

Bestuurstaken Huurdersplatform Parteon verdeeld.

Op de eerste bestuursvergadering van het nieuw gekozen bestuur van het Huurdersplatform Parteon zijn de taken verdeeld onder de 7 gekozen bestuursleden. De taakverdeling ziet er als volgt uit:

  • Voorzitter: Kees Cornelissen
  • Vice-voorzitter: Simona Verhoeff
  • 1e Secretaris: Jan van Tent Beking
  • 2e Secretaris: Rob Kling
  • Penningmeester: Thijs Heijltjes
  • Algemeen lid: Sandra Mühlhaus
  • Algemeen lid: Truus Lukaart

Het bestuur verdiept zich  allereerst in de volgende onderwerpen:

  • Huishoudelijk Reglement
  • Verkiezing Ledenraad
  • Samenwerkingsovereenkomst met Parteon

Deze volgorde is uit organisatorisch oogpunt gekozen.