Archief

Verkiezingscommissie geïnstalleerd

Op 6 februari 2017 is de verkiezingscommissie voor het Huurdersplatform Parteon geïnstalleerd. De commissie bestaat uit mevrouw Anja de Vries en de heer Robert Linnekamp. De commissie gaat zich eerst buigen over de te volgen procedure en zal dan met een profielschets voor kandidaat-bestuursleden komen. Deze profielschets zal op deze website gepubliceerd worden. Ook van de verdere stappen aangaande de verkiezingen wordt u hier op de hoogte gehouden.