Weg met de Wooncrisis

 

 

Het is wooncrisis, ook in onze gemeente. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn te lang en de huurprijzen in de vrije sector onbetaalbaar. Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen ontstaan. Juist nu we thuis moeten blijven ontbreekt het steeds vaker aan een veilig, warm, ruim genoeg of betaalbaar huis. Juist nu zitten Nederlanders vast in hun te dure en ongemakkelijke huis, of staan ze letterlijk op straat.

Daarom is de actiegroep STOP DE WOONCRISIS per gemeente een petitie begonnen en worden in inmiddels 81 gemeentes handtekeningen verzameld gericht aan de gemeenteraden.

Leest u verder en teken de petitie op deze website.

 

 

 

Ledenraad geïnstalleerd

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 maart is de ledenraad van Huurdersplatform Parteon geïnstalleerd.
De ledenraad bestaat uit:
– mw. Anne van Dort-de Rooij uit Assendelft
– dhr. Gerard Heerooms uit Krommenie
– mw. Ineke de Kerf uit Zaandam
– dhr. Chris Loeffen uit Zaandijk
– dhr. John R. Markus uit Krommenie
– dhr. Jan Sluijter uir Zaandijk
– mw. Gerda Steinfeld uit Krommenie
– mw. Nora Swagerman uit Krommenie
– mw. Anja Vendrig uit Krommenie
– dhr. Kees van Vliet uit wormerveer

De ledenraad bestaat hiermee voorlopig uit 10 personen. Er zijn echter nog 5 vacatures. Interesse? Mail naar info@huurdersplatformparteon.nl

 

ALV kiest bestuursleden

Door het tussentijds aftreden van de penningmeester Thijs Heijltjes, het reglementair aftreden van bestuurslid Sandra Mühlhaus en het opvullen van de circa twee jarige vacature in het bestuur was het noodzakelijk verkiezingen te organiseren om alle zetels in het bestuur te vullen.

De Algemene ledenvergadering heeft in zijn vergadering van 21 maart de volgende leden als nieuw instromende bestuurders gekozen:
– De heer Urwin Marcus uit Zaandam
– Mevrouw Saskia Tichelaar uit Krommenie
– De heer Rein Westhoff uit Zaandam

Wij bedanken Sandra Mühlhaus en Thijs Heijltjes voor hun tomeloze inzet in het bestuur van het Huurdersplatform Parteon de afgelopen twee jaren.

Samenwerkingsovereenkomst Parteon – Huurdersplatform Parteon

Ondertekening

De Samenwerkingsovereenkomst tussen Parteon en het Huurdersplatform Parteon is ondertekend door Parteon’s directeur dhr. Platte en de voorzitter van het Huurdersplatform Parteon dhr. Cornelissen.

In deze samenwerkingsovereenkomst staat onder andere hoe Parteon het Huurdersplatform en zijn leden (de bewonerscommissies) betrekt bij voorgenomen besluiten van die van belang zijn voor de huurders van Parteon.

Bent u geïnteresseerd hoe de participatie nu formeel geregeld is? De samenwerkingsovereenkomst is hier te vinden.

Ondertekening