Gezocht kandidaten voor de Ledenraad en het Bestuur, alsmede werkgroepen

Huurdersplatform Parteon is de belangenbehartiger van alle huurders van woningcorporatie Parteon, opgericht in het voorjaar van 2017.

Wilt u betrokken zijn bij de beleidsvorming van Parteon en lijkt het u interessant om mee te denken over het beleid dan is de LEDENRAAD wellicht iets voor u.

Wat is de Ledenraad?

De ledenraad van het Huurdersplatform Parteon wordt door de Algemene ledenvergadering (ALV) benoemd om samen met het bestuur de vereniging te besturen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de Ledenraad heeft belangrijke taken.

 • meepraten over de onderwerpen: Betaalbaarheid, Wonen en Zorg en Duurzaamheid
 • controleren van het bestuur en daarvoor verantwoording afleggen aan de ALV
 • Op voordracht van het bestuur adviezen uitbrengen over het beleid van Parteon
 • Een klankbord voor het bestuur vormen

De Ledenraad bestaat uit maximaal 15 huurders van Parteon. De Algemene Ledenvergadering kiest uiteindelijk de leden.

Een ledenraadslid:

 • Heeft belangstelling en affiniteit voor de volkshuisvesting
 • Kan invloed uitoefenen op het beleid van Parteon
 • Is betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen
 • Kan individuele- en collectieve belangen goed gescheiden houden
 • Beheerst de Nederlandse taal zowel in woord als geschrift
 • Is bereid cursussen te volgen om de expertise te vergroten
  Klik HIER voor het uitgebreide profiel.

Voor de functie bestuurslid gelden dezelfde punten als voor de ledenraad. Er is echter een verschil en dat is dat het bestuur regelmatig vergadert en ook regelmatig bijeenkomsten bezoekt die betrekking hebben op woonruimtebeleid en volkshuisvesting. Houdt u hier rekening mee want het zal iets meer van uw tijd vergen.

De verkiezingscommissie wordt ondersteund door de Woonbond.

Wilt u zich kandidaat stellen dan kan dat vanaf heden door een motivatie te sturen aan ikdoemee@huurdersplatformparteon.nl Doe dit uiterlijk voor 13 februari 2020, vermeld waarom u vindt dat u een goede bijdrage kan leveren aan de Ledenraad, het bestuur of de werkgroepen en wellicht nodigen wij u uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Wij maken u er tevens op attent dat er een vergoeding wordt gegeven voor uw werkzaamheden.

Zodra u en de verkiezingscommissie de uitdaging willen aangaan wordt u voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering in maart 2020.Voor meer informatie omtrent deze vacatures verwijs ik u vriendelijk naar onze website www.huurdersplatformparteon.nl

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Oproep deelname Werkgroep Leefbaarheid

Wat is leefbaarheid? En waarom zou u aansluiten bij de werkgroep Leefbaarheid?

Om met het eerste te beginnen, leefbaarheid is een container begrip. Je kan het niet zo gek bedenken of je zou het onder Leefbaarheid kunnen scharen.

 • Van het onderhoud en groen in de openbare ruimte tot het schoonhouden van de eigen stoep
 • van eenzaamheid tot gezamenlijke buurt activiteiten
 • van zorg voor elkaar tot knetterende burenruzies
 • van rekening met elkaar houden tot burenoverlast

Maar ook het meedenken over de diversiteit in de wijken. Al deze onderwerpen horen bij het leefbaar houden van de buurt. Daarbij kan elke inwoner van Zaanstad een grote rol spelen en in elke Bewonerscommissie wordt over deze onderwerpen wel eens gesproken. Niet altijd is een pasklaar antwoord te bedenken maar misschien heeft een andere Bewonerscommissie wel iets bedacht en kan je dat idee van hen lenen, Of misschien moet de hulp van Parteon wel ingeroepen worden, of als het een groot probleem is, heb je misschien wel ondersteuning van een deskundige nodig. Juist omdat antwoorden op de vragen niet gemakkelijk te vinden zijn, is het een uitdaging om deel te nemen aan de werkgroep Leefbaarheid. En dat is waarom U zich bij de werkgroep zou kunnen aansluiten, omdat het een uitdaging is, omdat er creativiteit gevraagd wordt en omdat u het belangrijk vindt dat iedereen met plezier in zijn buurt woont.

Bent u huurder van Parteon en wilt u zich aansluiten? Stuur dan een mail met uw motivatie naar ons e-mailadres en wellicht nodigen wij u uit voor een gesprek.