In het voorjaar heeft Cees (Kees) Cornelissen aangegeven wegens privéomstandigheden geen bestuurslid meer te kunnen zijn van het Huurdersplatform Parteon en heeft “zijn zetel” ter beschikking gesteld.

Kees was de drijvende kracht bij de oprichting van het Huurdersplatform Parteon in 2015-2016 en heeft vanaf 2017 als voorzitter de vereniging gebracht tot waar deze nu is.

Kees was altijd zeer betrokken bij de onderwerpen die voor de huurders van Parteon van belang waren en heeft duidelijk ook zijn stempel gezet op de adviezen aan en overeenkomsten met Parteon.

Daarbij was Kees ook lid van het Huurders Overleg Zaanstreek, het overlegorgaan van meerdere huurdersbelangenorganisaties van diverse coöperaties, en heeft hij overleg gevoerd met de gemeenten Zaanstad en Wormerland in belang van huurders in het algemeen.

Op acht oktober hebben de ledenraad, enkele medewerkers van Parteon en het bestuur van Huurdersplatform Parteon tijdens een gezellige borrel Kees bedankt voor zijn inzet als oprichter en voorzitter van het Huurdersplatform Parteon.

Kees heeft aangegeven dat, zodra zijn situatie het weer toelaat, hij in een ander onderdeel van het Huurdersplatform weer mee wil denken en praten over de huurdersbelangen.

Dus vooralsnog: Kees bedankt voor jouw inzet en hopelijk snel “tot ziens” in de gelederen van het Huurdersplatform Parteon.