Oproep deelname Werkgroep Leefbaarheid

Wat is leefbaarheid? En waarom zou u aansluiten bij de werkgroep Leefbaarheid?

Om met het eerste te beginnen, leefbaarheid is een container begrip. Je kan het niet zo gek bedenken of je zou het onder Leefbaarheid kunnen scharen.

  • Van het onderhoud en groen in de openbare ruimte tot het schoonhouden van de eigen stoep
  • van eenzaamheid tot gezamenlijke buurt activiteiten
  • van zorg voor elkaar tot knetterende burenruzies
  • van rekening met elkaar houden tot burenoverlast

Maar ook het meedenken over de diversiteit in de wijken. Al deze onderwerpen horen bij het leefbaar houden van de buurt. Daarbij kan elke inwoner van Zaanstad een grote rol spelen en in elke Bewonerscommissie wordt over deze onderwerpen wel eens gesproken. Niet altijd is een pasklaar antwoord te bedenken maar misschien heeft een andere Bewonerscommissie wel iets bedacht en kan je dat idee van hen lenen, Of misschien moet de hulp van Parteon wel ingeroepen worden, of als het een groot probleem is, heb je misschien wel ondersteuning van een deskundige nodig. Juist omdat antwoorden op de vragen niet gemakkelijk te vinden zijn, is het een uitdaging om deel te nemen aan de werkgroep Leefbaarheid. En dat is waarom U zich bij de werkgroep zou kunnen aansluiten, omdat het een uitdaging is, omdat er creativiteit gevraagd wordt en omdat u het belangrijk vindt dat iedereen met plezier in zijn buurt woont.

Bent u huurder van Parteon en wilt u zich aansluiten? Stuur dan een mail met uw motivatie naar ons e-mailadres en wellicht nodigen wij u uit voor een gesprek.

Samenwerkingsovereenkomst Parteon – Huurdersplatform Parteon

Ondertekening

De Samenwerkingsovereenkomst tussen Parteon en het Huurdersplatform Parteon is ondertekend door Parteon’s directeur dhr. Platte en de voorzitter van het Huurdersplatform Parteon dhr. Cornelissen.

In deze samenwerkingsovereenkomst staat onder andere hoe Parteon het Huurdersplatform en zijn leden (de bewonerscommissies) betrekt bij voorgenomen besluiten van die van belang zijn voor de huurders van Parteon.

Bent u geïnteresseerd hoe de participatie nu formeel geregeld is? De samenwerkingsovereenkomst is hier te vinden.

Ondertekening

Nieuw bestuur Huurdersplatform Parteon gekozen

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van het Huurdersplatform Parteon is op 15 mei het eerste bestuur van het platform gekozen. In het kantoor van Parteon in Wormerveer waren twee stemrondes nodig om tot een eenduidig besluit te komen. Aan het eind van de avond kon de verkiezingscommissie, bestaande uit mw. Anja de Vries en dhr. Robert Linnekamp de samenstelling van het nieuwe bestuur bekend maken.

De nieuw bestuursleden zijn:
(in volgorde van aantal stemmen)

Kees Cornelissen
Simona Verhoeff
Rob Kling
Truus Lukaart
Thijs Heijltjes
Jan van Tent Beking
Sandra Mülhaus

Binnenkort zal deze ploeg tijdens de eerste bestuursvergadering de taken onderling verdelen.