Bedankt Sandra en Thijs

Volgens het rooster van aftreden waren Sandra Mühlhaus en Thijs Heijltjes dit jaar aan de beurt om hun bestuurszetel binnen het Huurdersplatform Parteon beschikbaar te stellen.

– Thijs heeft twee jaar de schatkist van het Huurdersplatform bewaakt en gezorgd dat iedereen kreeg wat hem/haar toekwam. Als lid van het dagelijks bestuur heeft hij ook veel overleggen met de directie van Parteon meegemaakt. Thijs heeft echter nog een grote hobby: Opera. Met deze hobby is hij al in diverse theaters te horen en te zien geweest en hij heeft te kennen gegeven hier meer tijd aan te willen besteden.
Een spijtige beslissing voor het Huurdersplatform, maar we respecteren die beslissing wel. Thijs, we wensen je veel geluk en succes toe met je nieuwe hobby.<br><br>
– Sandra vond het begin bij het Huurdersplatform best wel moeilijk. Veel regels en moeilijke, technische termen en ook het beheren van de berichten op de website was best een uitdaging. In de loop van de tijd begon alles een beetje te wennen en daarom wilde Sandra eigenlijk nog wel een periode doorgaan om gebruik te maken van de opgedane kennis. Samen met drie nieuwe kandidaten heeft ze deelgenomen aan de verkiezingen, waarbij slechts 3 bestuurszetels verdeeld konden worden. De eerste stemronde mondde uit in een gelijk aantal stemmen een voor twee kandidaten, waaronder Sandra.  In een beslissende stemronde hebben de leden gekozen voor de andere kandidaat.<br><br>
Ik denk dat ik ook namens de andere bestuursleden spreek als ik zeg dat ik de afgelopen twee jaar erg prettig met jullie heb samengewerkt.
Bij deze wil ik jullie enorme bedanken voor de inspanningen die jullie geleverd hebben. De materie was niet altijd even simpel en attractief, maar jullie hebben je er toch altijd in verdiept. <br><br>
Ik wens jullie beiden veel geluk, gezondheid en voorspoed in de toekomst.<br><br>
Kees Cornelissen
Voorzitter Huurdersplatform Parteon

Samenwerkingsovereenkomst Parteon – Huurdersplatform Parteon

Ondertekening

De Samenwerkingsovereenkomst tussen Parteon en het Huurdersplatform Parteon is ondertekend door Parteon’s directeur dhr. Platte en de voorzitter van het Huurdersplatform Parteon dhr. Cornelissen.

In deze samenwerkingsovereenkomst staat onder andere hoe Parteon het Huurdersplatform en zijn leden (de bewonerscommissies) betrekt bij voorgenomen besluiten van die van belang zijn voor de huurders van Parteon.

Bent u geïnteresseerd hoe de participatie nu formeel geregeld is? De samenwerkingsovereenkomst is hier te vinden.

Ondertekening

Nieuw bestuur Huurdersplatform Parteon gekozen

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van het Huurdersplatform Parteon is op 15 mei het eerste bestuur van het platform gekozen. In het kantoor van Parteon in Wormerveer waren twee stemrondes nodig om tot een eenduidig besluit te komen. Aan het eind van de avond kon de verkiezingscommissie, bestaande uit mw. Anja de Vries en dhr. Robert Linnekamp de samenstelling van het nieuwe bestuur bekend maken.

De nieuw bestuursleden zijn:
(in volgorde van aantal stemmen)

Kees Cornelissen
Simona Verhoeff
Rob Kling
Truus Lukaart
Thijs Heijltjes
Jan van Tent Beking
Sandra Mülhaus

Binnenkort zal deze ploeg tijdens de eerste bestuursvergadering de taken onderling verdelen.