Weg met de Wooncrisis

 

 

Het is wooncrisis, ook in onze gemeente. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn te lang en de huurprijzen in de vrije sector onbetaalbaar. Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen ontstaan. Juist nu we thuis moeten blijven ontbreekt het steeds vaker aan een veilig, warm, ruim genoeg of betaalbaar huis. Juist nu zitten Nederlanders vast in hun te dure en ongemakkelijke huis, of staan ze letterlijk op straat.

Daarom is de actiegroep STOP DE WOONCRISIS per gemeente een petitie begonnen en worden in inmiddels 81 gemeentes handtekeningen verzameld gericht aan de gemeenteraden.

Leest u verder en teken de petitie op deze website.

 

 

 

WOZ-beschikking “verstopt” op aanslagbiljet

Bericht van de Woonbond

 

Een brief waar met grote letters ‘WOZ-beschikking’ op staat. Plus een standaardformulier waarmee je bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde. Dat verwachten huurders als het om informatie over de WOZ-waarde van hun woning gaat. Maar zo werkt het meestal niet.

 

 

 

 

Veel gemeenten hebben inmiddels post verstuurd over de WOZ-waarde van woningen. Omdat die waarde ieder jaar wijzigt moeten gemeenten huurders en huiseigenaren ook ieder jaar informatie sturen. Formeel moet dat in de eerste acht weken van het kalenderjaar. In 2019 gaat de informatie die gemeenten versturen over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2018. Tegen die waarde valt bezwaar te maken.

 

 

 

 

Bezwaar maken belangrijk

Voor huurders van sociale huurwoningen kan het erg belangrijk zijn om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Vooral voor huurders die op dit moment al een huurprijs betalen die dicht in de buurt komt van het wettelijke maximum dat voor hun woning geldt. Voor deze groep huurders kan een succesvol bezwaar zelfs huurverlaging opleveren.

Hoe bezwaar maken?

De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar je als huurder op moet letten om te kijken of je met succes bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben wij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar.

Wanneer bezwaar maken?

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde is mogelijk tot 6 weken na ontvangst van de brief waar de WOZ-waarde in staat. Maar dan moet je als huurder natuurlijk wel weten dat je een WOZ-beschikking hebt gekregen. En daar gaat het nog wel eens mis. 

WOZ-beschikking op aanslagbiljet

Veel gemeenten sturen namelijk geen brieven met de titel WOZ-beschikking, maar een ‘Aanslagbiljet’ voor gemeentelijke heffingen. Op dat aanslagbiljet staat ook in kleine letters ‘WOZ-beschikking’, maar dat valt lang niet iedereen op. Dat je bezwaar kunt maken tegen zowel de aanslag als de WOZ-beschikking staat op de achterkant van de brief. 

Niet altijd  per papieren post 

In steeds meer gemeenten wordt de WOZ-beschikking digitaal verstrekt, aan burgers die dat willen. Huurders die zich hebben aangemeld voor digitale post moeten voor de WOZ-beschikking dan in de berichtenbox van mijnoverheid.nl kijken. Verder zijn er gemeenten die huurders niet in de eerste acht weken een beschikking sturen, maar juist later in het jaar.  In die gemeenten hebben huurders de beschikking dus nog niet gekregen.

Wilt u helpen de belangen van de huurders te behartigen?

In het bestuur van het huurdersplatform is een vacature voor een algemeen bestuurslid.

Wilt u het wonen in de Zaanstreek helpen verbeteren en de belangen van de huurders behartigen?

Heeft u interesse in Volkshuisvesting en bent u huurder bij Parteon?

Dan bent u misschien de persoon die wij zoeken!

Als bestuurslid bent u bereid regelmatig deel te nemen aan overleggen (meestal in de avonduren), kunt u gebruik maken van email en internet, en bent u incidenteel bereid een cursus of training te volgen. Wij zijn vooral op zoek naar iemand met boekhoudkundige kennis en ervaring, met name in het maken en lezen van jaarrekeningen en begrotingen.

Uiteraard is er een onkostenvergoeding beschikbaar.

Heeft u interesse? Stuur dan een email met uw gegevens naar info@huurdersplatformparteon.nl

Wij nemen dat contact met u op voor een kennismaking en toelichting op de functie en de verkiezingsprocedure.

Huurdersplatform opgericht

Op 17 oktober 2016 is de vereniging Huurdersplatform Parteon opgericht. Het doel van deze vereniging is om de belangen van alle huurders van woningcorporatie Parteon te behartigen. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt om het Huurdersplatform gestalte te geven. Er is een tijdelijk bestuur wat zich inzet om een ledenbestand op te zetten om om verkiezingen te organiseren voor een ledenraad en een definitief bestuur. Het tijdelijk bestuur bestaat nu uit twee personen, maar kan hulp gebruiken om de werkzaamheden te verlichten. Heeft u interesse om te helpen, stuur dan een mailtje naar info@huurdersplatformparteon.nl