Weg met de Wooncrisis

 

 

Het is wooncrisis, ook in onze gemeente. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn te lang en de huurprijzen in de vrije sector onbetaalbaar. Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen ontstaan. Juist nu we thuis moeten blijven ontbreekt het steeds vaker aan een veilig, warm, ruim genoeg of betaalbaar huis. Juist nu zitten Nederlanders vast in hun te dure en ongemakkelijke huis, of staan ze letterlijk op straat.

Daarom is de actiegroep STOP DE WOONCRISIS per gemeente een petitie begonnen en worden in inmiddels 81 gemeentes handtekeningen verzameld gericht aan de gemeenteraden.

Leest u verder en teken de petitie op deze website.

 

 

 

Sleutelkluisjes mogelijk onveilig.

Het Huurdersplatform Parteon werd door John Marcus. (voormalig)lid van onze ledenraad, geattendeerd over een zorgelijke situatie. Bij woningen van zorgbehoevende huurders hangt vaak een sleutelkluisje, zodat de zorgverlener zonder eigen sleutel toegang kan krijgen tot de woning. Op het eerste gezicht een goede situatie omdat er dan niet onnodig veel sleutels in omloop komen. Helaas blijken veel van deze kluisjes vrij simpel te kraken, zodat ook kwaadwillenden bij de sleutel kunnen komen. Zie hiervoor dit artikel van de Vara

Deze sleutelkluisjes worden niet door Parteon geplaatst maar door de zorgverlener. Mocht bij uw woning een sleutelkluisje naast de deur hangen en u heeft vragen over de veiligheid hiervan, benader dan de zorgverlener hier over. Parteon kan in dit geval niets voor u betekenen!

Er zijn ook degelijke kluisjes te koop, voor zien van het SKG keurmerk met 2 of 3 sterren. Kijk voor de mogelijkheden op deze link

In een enkel geval zult u een sleutelkluisje tegen kunnen komen wat wel door Parteon is geplaatst of door een aannemer die voor Parteon werkt, maar dan gaat het meestal om een tijdelijke oplossing bij renovatie.

Honderdduizenden huurders in aanmerking voor verlaging of bevriezing huur. (AD 25-03-19)

Zo’n 300.000 huurders komen in aanmerking voor bevriezing of verlaging van hun huur. Dat heeft de Woonbond becijferd. Het gaat om mensen in een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen. Wie wil weten of hij tot de gelukkigen behoort, kan dat vanaf vandaag checken op de site van de Woonbond.

Lees het hele artikel op de website van het Algemeen Dagblad

ALV kiest bestuursleden

Door het tussentijds aftreden van de penningmeester Thijs Heijltjes, het reglementair aftreden van bestuurslid Sandra Mühlhaus en het opvullen van de circa twee jarige vacature in het bestuur was het noodzakelijk verkiezingen te organiseren om alle zetels in het bestuur te vullen.

De Algemene ledenvergadering heeft in zijn vergadering van 21 maart de volgende leden als nieuw instromende bestuurders gekozen:
– De heer Urwin Marcus uit Zaandam
– Mevrouw Saskia Tichelaar uit Krommenie
– De heer Rein Westhoff uit Zaandam

Wij bedanken Sandra Mühlhaus en Thijs Heijltjes voor hun tomeloze inzet in het bestuur van het Huurdersplatform Parteon de afgelopen twee jaren.

Woonbond: uitspraak in Rechtzaak Gluurverhoging


 


De rechtbank in Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de rechtszaak tegen de Staat en verhuurdersorganisaties over de inkomensafhankelijke huurverhoging. De Raad van State had eerder geoordeeld dat (voor april 2016) voor het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan de verhuurders geen wettelijke basis bestond.  Op basis van die uitspraak wilde de Woonbond bij de rechter een compensatieregeling voor alle huurders afdwingen. De Woonbond is in die collectieve vordering echter niet ontvankelijk verklaard, omdat getroffen huurders volgens de rechtbank zelf individueel naar de bestuursrechter hadden kunnen stappen. 


Collectieve regeling


‘Teleurstellend’, reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op het vonnis. ‘Nadat de Raad van State klip en klaar gesteld heeft dat de privacy van huurders in deze periode met de voeten is getreden, wordt  nu gesteld dat alle huurders zelf maar naar de rechter moesten stappen. Terwijl niemand dat natuurlijk doet, en dat bovendien tot een chaos zou hebben geleid – wij hadden daarom graag een eerlijke collectieve regeling gezien. Het is een slechte beslissing voor het collectieve actierecht, en voor de privacybescherming.’ De claim dat, ook na 1 april 2016 het delen van inkomensgegevens niet mag, is afgewezen. De Woonbond zal de uitspraak met zijn advocaten nu eerst nader bestuderen. De uitspraak werd eerder drie keer uitgesteld.


Middeninkomens in de knel


De inkomensafhankelijke huurverhoging werd in 2013 ingevoerd om
middeninkomens uit de sociale huursector te jagen. Onlangs bleek nog
eens uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving dat veel middeninkomens geen huurprijs boven de sociale huurgrens kunnen betalen.


 

Huurdersplatform Parteon zoekt Kandidaten voor de Ledenraad (Update datum)

is de belangenbehartiger van alle huurders van woningcorporatie Parteon. Wilt u betrokken zijn bij de beleidsvorming van Parteon en lijkt het u interessant om mee te denken over het beleid dan is de Ledenraad iets voor u.

Wat is de ledenraad

De ledenraad van het Huurdersplatform Parteon wordt door de Algemene ledenvergadering (ALV) benoemd om samen met het bestuur de vereniging te besturen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de Ledenraad heeft de belangrijke taken:

  • Meepraten over de onderwerpen: Betaalbaarheid, Wonen & Zorg, en Duurzaamheid.
  • Controleren van het bestuur en daarvoor verantwoording afleggen aan de ALV.
  • Op voordracht van het bestuur adviezen uitbrengen over beleid van Parteon.
  • Een klankbord voor het bestuur vormen.

De ledenraad bestaat uit maximaal 15 huurders van Parteon. De Algemene Ledenvergadering kiest uiteindelijk de leden.

Een ledenraadslid:

  • heeft belangstelling voor de volkshuisvesting.
  • is betrokken bij de maatschappelijke ontwikkelingen.
  • kan individuele- en collectieve belangen goed gescheiden houden.
  • beheerst de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling.

De verkiezingscommissie wordt ondersteunt door de Woonbond. Kandidaten kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de ledenraad. Schrijf daarvoor een korte motivatiebrief waarom u vindt dat u een goede bijdrage kan leveren aan de Ledenraad.

Stuur deze motivatie naar Marten Gorter van de Woonbond via marten@woonbond.nl

of schriftelijk aan: Woonbond t.a.v. verkiezingscommissie Huurdersplatform Parteon, Postbus 3389, 1001 AD Amsterdam.

Reageren kan tot en met: 6 februari 2019.

Hierna wordt een persoonlijk kennismakingsgesprek gepland met de verkiezingscommissie van het HuurdersPlatform. Zodra u en de verkiezingscommissie de uitdaging willen aangaan wordt u voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019.

 

Woonbond opent meldpunt Energie- Alarm

Kort geleden opende de Woonbond het Meldpunt Energiealarm. Huurders met een hoge energierekening en/of een slecht geïsoleerde woning kunnen daar laten weten wat er aan de hand is in hun woning, hoe hoog hun energierekening is, en wat zij precies verbruiken aan energie.

Heeft u een hoge energierekening en denkt u dat dat komt door slechte isolatie, oude verwarming, enkel glas, tocht/kou/vocht of andere problemen in uw woning? Wilt u energiezuinig wonen, maar lukt dat in uw woning niet?

Klik hier om naar het Meldpunt te gaan:

https://www.woonbond.nl/meldpunt-energiealarm?mc_cid=afb1bf6c81&mc_eid=d79fcd3da2

 

 

 

 

Gezocht: notulist

Afbeeldingsresultaat voor notuleren

Het bestuur van het huurdersplatform vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Voor deze vergaderingen zoeken wij iemand die hierbij kan notuleren en het verslag kan maken, in overleg met de secretaris. De vergaderingen zijn op donderdagavond, van 19.30 tot 22.00 uur, in Zaandijk. Uiteraard is een vergoeding beschikbaar.

Heeft u ervaring met notuleren en digitaal verwerken van de aantekeningen’; lijkt het u leuk om het bestuur te ondersteunen in de werkzaamheden en bent u beschikbaar op de genoemde dag en tijden?

Dan zien wij uw aanmelding heel graag tegemoet op info@huurdersplatformparteon.nl

 

 

 

Reactie ministerie van financiën

Mensen die een schadevergoeding hebben gevraagd aan de Belastingdienst vanwege de onterechte inkomensafhankelijke huurverhogingen in 2013, 2014 en/of 2015 krijgen een brief van het Ministerie van Financiën.

Daarin staat dat het verzoek tot schadevergoeding voorlopig niet in behandeling wordt genomen, omdat er door de Belastingdienst hoger beroep is aangetekend tegen het vonnis waarop het recht op vergoeding is gebaseerd.

Na de uitspraak van het hoger beroep kunt u nader bericht verwachten.