Huurdersinformatie

Huurdersplatform opgericht

Op 17 oktober 2016 is de vereniging Huurdersplatform Parteon opgericht. Het doel van deze vereniging is om de belangen van alle huurders van woningcorporatie Parteon te behartigen. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt om het Huurdersplatform gestalte te geven. Er is een tijdelijk bestuur wat zich inzet om een ledenbestand op te zetten om om verkiezingen te organiseren voor een ledenraad en een definitief bestuur. Het tijdelijk bestuur bestaat nu uit twee personen, maar kan hulp gebruiken om de werkzaamheden te verlichten. Heeft u interesse om te helpen, stuur dan een mailtje naar info@huurdersplatformparteon.nl