Uncategorized

Huurdersplatform Parteon zoekt Kandidaten voor de Ledenraad (Update datum)

is de belangenbehartiger van alle huurders van woningcorporatie Parteon. Wilt u betrokken zijn bij de beleidsvorming van Parteon en lijkt het u interessant om mee te denken over het beleid dan is de Ledenraad iets voor u.

Wat is de ledenraad

De ledenraad van het Huurdersplatform Parteon wordt door de Algemene ledenvergadering (ALV) benoemd om samen met het bestuur de vereniging te besturen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de Ledenraad heeft de belangrijke taken:

  • Meepraten over de onderwerpen: Betaalbaarheid, Wonen & Zorg, en Duurzaamheid.
  • Controleren van het bestuur en daarvoor verantwoording afleggen aan de ALV.
  • Op voordracht van het bestuur adviezen uitbrengen over beleid van Parteon.
  • Een klankbord voor het bestuur vormen.

De ledenraad bestaat uit maximaal 15 huurders van Parteon. De Algemene Ledenvergadering kiest uiteindelijk de leden.

Een ledenraadslid:

  • heeft belangstelling voor de volkshuisvesting.
  • is betrokken bij de maatschappelijke ontwikkelingen.
  • kan individuele- en collectieve belangen goed gescheiden houden.
  • beheerst de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling.

De verkiezingscommissie wordt ondersteunt door de Woonbond. Kandidaten kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de ledenraad. Schrijf daarvoor een korte motivatiebrief waarom u vindt dat u een goede bijdrage kan leveren aan de Ledenraad.

Stuur deze motivatie naar Marten Gorter van de Woonbond via marten@woonbond.nl

of schriftelijk aan: Woonbond t.a.v. verkiezingscommissie Huurdersplatform Parteon, Postbus 3389, 1001 AD Amsterdam.

Reageren kan tot en met: 6 februari 2019.

Hierna wordt een persoonlijk kennismakingsgesprek gepland met de verkiezingscommissie van het HuurdersPlatform. Zodra u en de verkiezingscommissie de uitdaging willen aangaan wordt u voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019.