Bestuur Huurdersplatform

Wie zijn wij

De bestuursleden van Huurdersplatform Parteon zijn:
(van links naar rechts op de foto)

Kees Cornelissen – Voorzitter
Sandra Muhlhaus – lid
Jan van Tent Beking – Secretaris
Rob Kling – 2de Secretaris
Truus Lukaart – lid
Thijs Heijltjes – Penningmeester

Het DB wordt gevormd door Kees, Jan en Thijs.

De portefeuilles zijn vooralsnog:

  • Huurbeleid-> Rob Kling
  • Financiën -> Thijs Heijltjes
  • HOZ -> Kees Cornelissen
  • Sloop/nieuwbouw -> Truus Lukaart
  • Advies en begeleiding bewonerscommissies -> Jan van Tent Beking
  • Communicatie, websitebeheer -> Sandra Muhlhaus

(dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Ledenraad)