Wie zijn wij

 

 

 

 

De bestuursleden van Huurdersplatform Parteon zijn:

Kees Cornelissen – Voorzitter
Jan van Tent Beking – Secretaris
Rob Kling – 2de Voorzitter
Urwin Marcus – Penningmeester
Saskia Tichelaar – 2de secretaris
Hannie Theewis – Algemeen bestuurslid

Het Dagelijks Bestuur  wordt gevormd door Kees Cornelissen, Jan van Tent Beking en Urwin Marcus.

De portefeuilles zijn vooralsnog:

  • Huurbeleid-> Rob Kling
  • Financiën -> Urwin Marcus
  • HOZ -> Kees Cornelissen
  • Sloop/nieuwbouw -> Vacant
  • Advies en begeleiding bewonerscommissies -> Jan van Tent Beking
  • Communicatie, websitebeheer -> Saskia Tichelaar