Bestuur Huurdersplatform

Wie zijn wij

De bestuursleden van Huurdersplatform Parteon zijn:
(van links naar rechts op de foto)

Kees Cornelissen – Voorzitter
Jan van Tent Beking – Secretaris
Rob Kling – 2de Voorzitter
Urwin Marcus – Penningmeester

Rein Westhoff – lid

Truus Lukaart – lid

Saskia Tichelaar – 2de secretaris 

Het DB wordt gevormd door Kees, Jan en Urwin

De portefeuilles zijn vooralsnog:

  • Huurbeleid-> Rob Kling
  • Financiën -> Urwin Marcus
  • HOZ -> Kees Cornelissen
  • Sloop/nieuwbouw -> Truus Lukaart
  • Advies en begeleiding bewonerscommissies -> Jan van Tent Beking
  • Communicatie, websitebeheer -> Saskia Tichelaar

(dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Ledenraad)