Welkom bij het Huurdersplatform Parteon

 Op 17 oktober 2016 is de vereniging Huurdersplatform Parteon opgericht. Op 15 mei 2017 is het eerste bestuur gekozen door de leden. Sinds 28 maart 2019 is de vereniging compleet. We hebben een bestuur van 7 personen en een ledenraad van 10 personen. We gaan nu beginnen met het opzetten van de verschillende commissies.

 Wat is het Huurdersplatform Parteon:

Het huurdersplatform is de overkoepelende organisatie van huurdersbelangengroepen (bewonerscommissies) die huurder zijn bij Parteon. Individueel lidmaatschap is dus niet mogelijk.

Het Huurdersplatform behartigt de collectieve belangen van de huurders/bewoners en bewonerscommissies en werkt
onder andere aan:

  • Behoud en waar nodig uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen
  • Meedenken over en toezien op goed beleid op gebied van onderhoud, leefbaarheid en financiën
  • Eerlijke en rechtvaardige verdeling van de beschikbare woningvoorraad

Bewonerscommissies

Heeft uw complex nog geen bewonerscommissie die uw belangen behartigt, start dan met enkele medehuurders een bewonerscommissie en betrek de overige bewoners bij uw gezamenlijke belangen i uw complex en omgeving.
 
De werkgroep Bewonerscommissies ondersteunt en begeleidt huurders bij het opstarten van een bewonerscommissie.
 
Correspondentieadres:
Dhr. Co van der Ziel
Telefoon 06-22495021
email: co.vd.ziel@kpnmail.nl

Eenmalige huurverlaging 2021

Graag verwijst het Huurdersplatform Parteon naar de website van de Woonbond, waar u informatie kunt vinden betreffende een eenmalige huurverlaging…

Lees verder
Weg met de Wooncrisis

Weg met de Wooncrisis

    Het is wooncrisis, ook in onze gemeente. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn te lang en de…

Lees verder
Oproep deelname Werkgroep Leefbaarheid

Oproep deelname Werkgroep Leefbaarheid

Wat is leefbaarheid? En waarom zou u aansluiten bij de werkgroep Leefbaarheid? Om met het eerste te beginnen, leefbaarheid is…

Lees verder
Sleutelkluisjes mogelijk onveilig.

Sleutelkluisjes mogelijk onveilig.

Het Huurdersplatform Parteon werd door John Marcus. (voormalig)lid van onze ledenraad, geattendeerd over een zorgelijke situatie. Bij woningen van zorgbehoevende…

Lees verder