Welkom bij het Huurdersplatform Parteon

Op 17 oktober 2016 is de vereniging Huurdersplatform Parteon opgericht. Op 15 mei 2017 is het eerste bestuur gekozen door de leden. Sinds 29 maart 2022 hebben we een bestuur van 5 personen en een ledenraad van 15 personen.

Het huurdersplatform is de overkoepelende organisatie van huurdersbelangengroepen (bewonerscommissies) die huurder zijn bij Parteon. Individueel lidmaatschap is dus niet mogelijk.

Het Huurdersplatform behartigt de collectieve belangen van de huurders/bewoners en bewonerscommissies en werkt onder andere aan:

  • - Behoud en waar nodig uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen
  • - Meedenken over en toezien op goed beleid op gebied van onderhoud, leefbaarheid en financiën (we hebben hier diverse werkgroepen voor opgericht)
  • - Eerlijke en rechtvaardige verdeling van de beschikbare woningvoorraad

Bewonerscommissies

Heeft uw complex nog geen bewonerscommissie die uw belangen behartigt, start dan met enkele medehuurders een bewonerscommissie en betrek de overige bewoners bij uw gezamenlijke belangen in uw complex en omgeving. De werkgroep Bewonerscommissies ondersteunt en begeleidt huurders bij het opstarten van een bewonerscommissie.

Ook een bewonerscommissie oprichten? Neem contact op of klik hier!