Over ons

WELKOM BIJ HET HUURDERSPLATFORM PARTEON

Op 17 oktober 2016 is de vereniging Huurdersplatform Parteon opgericht. Op 15 mei 2017 is het eerste bestuur gekozen door de leden. Sinds 28 maart 2023 hebben we een bestuur van 7 personen en een ledenraad van 15 personen.

Wat is het Huurdersplatform Parteon:

Het huurdersplatform is de overkoepelende organisatie van huurdersbelangengroepen (bewonerscommissies) die huurder zijn bij Parteon. Individueel lidmaatschap is dus niet mogelijk.

Het Huurdersplatform behartigt de collectieve belangen van de huurders/bewoners en bewonerscommissies en werkt
onder andere aan:

 • Behoud en waar nodig uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen
 • Meedenken over en toezien op goed beleid op gebied van onderhoud, leefbaarheid en financiën (we hebben hier diverse werkgroepen voor opgericht)
 • Eerlijke en rechtvaardige verdeling van de beschikbare woningvoorraad

Bewonerscommissies

Heeft uw complex nog geen bewonerscommissie die uw belangen behartigt, start dan met enkele medehuurders een bewonerscommissie en betrek de overige bewoners bij uw gezamenlijke belangen in uw complex en omgeving.De werkgroep Bewonerscommissies ondersteunt en begeleidt huurders bij het opstarten van een bewonerscommissie.

De bestuursleden van Huurdersplatform Parteon zijn:

Voorzitter Kees Cornelissen
2de Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Tent Beking|
2de secretaris Saskia Tichelaar
Penningmeester: Urwin Marcus
2de penningmeester Hannie Theewis
Algemeen Bestuurslid Martin Wessel
Algemeen Bestuurslid Hans Mulder

Het DB wordt gevormd door Kees, Jan en Urwin

De Ledenraadsleden van het Huurdersplatform Parteon zijn:

 • Gerard Baas
 • Atie Bouwmans
 • Yvonne Burnett
 • Angelique Geldhof
 • Gerard Heerooms
 • Ronald Hin
 • Chris Loeffen
 • Astrid Meier
 • Ashanty Plantijn
 • Inge van der Ploeg
 • Will Rossen
 • Esra Sarinergiz
 • Nora Swagerman
 • Kees van Vliet
 • Co van der Ziel

De portefeuilles zijn vooralsnog:

 • Huurbeleid-> Jan van Tent Beking
 • Financiën -> Urwin Marcus
 • HOZ -> –> Saskia Tichelaar
 • Sloop/nieuwbouw -> Hannie Theewis
 • Advies en begeleiding bewonerscommissies -> Jan van Tent Beking
 • Communicatie, websitebeheer -> Saskia Tichelaar
 • Leefbaarheid -> Saskia Tichelaar