Over ons

De bestuursleden van Huurdersplatform Parteon zijn:

Voorzitter -> Vacant
2de Voorzitter: Rob Kling –
Secretaris: Jan van Tent Beking
Penningmeester: Urwin Marcus
2de secretaris: Saskia Tichelaar
Lid: Hannie Theewis
Lid: Vacant

Het DB wordt gevormd door Rob, Jan en Urwin

De portefeuilles zijn vooralsnog:

  • Huurbeleid-> Rob Kling
  • Financiën -> Urwin Marcus
  • HOZ -> –> Vacant
  • Sloop/nieuwbouw -> Hannie Theewis
  • Advies en begeleiding bewonerscommissies -> Jan van Tent Beking
  • Communicatie, websitebeheer -> Saskia Tichelaar
  • Leefbaarheid -> Saskia Tichelaar

(dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Ledenraad)