Algemene Ledenvergadering dinsdag 28 maart 2023

Dinsdag 28 maart 2023 zal er voor alle leden van het Huurdersplatform Parteon weer een Algemene Ledenvergadering worden gehouden in De Lorzie te Wormerveer. Op de agenda staat de herverkiezing van twee ledenraadsleden, te weten mevrouw Nora Swagerman en de heer Kees van Vliet en twee bestuursleden, de heer Urwin Marcus en mevrouw Saskia Tichelaar. Allen hebben hun eerste termijn er op […]