Uncategorized

Samenwerkingsovereenkomst

Er is een concept Samenwerkingsovereenkomst Huurdersplatform – Parteon, we hopen dat deze binnenkort definitief zal worden. In deze samenwerkingsovereenkomst komen afspraken over onder andere:

  • opzet voor een brede Huurdersparticipatie
  • overlegvormen met Bewonerscommissies
  • de relatie met en de vertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen
  • facilitaire regelingen voor Bewonerscommissies en het Huurdersplatform
  • op welke manieren huurders, bewonerscommissies en Huurdersplatform informatie ontvangen en geven

Het concept zal besproken worden op de Algemene Ledenvergadering. Indien daar goedgekeurd wordt het ook aan Parteon voorgelegd, waarna de samenwerkingsovereenkomst hopelijk door beiden goedgekeurd is en in werking zal treden.