Gezocht betrokken huurders voor de Ledenraad, het bestuur en werkgroepen.

Huurdersplatform Parteon is de belangenbehartiger van alle huurders van woningcorporatie Parteon, opgericht in het voorjaar van 2017.

Wilt u betrokken zijn bij de beleidsvorming van Parteon en lijkt het u interessant om mee te denken over het beleid dan is de LEDENRAAD wellicht iets voor u. Ook is er nog een vacature voor een bestuurslid.

Wat is de Ledenraad?

De ledenraad van het Huurdersplatform Parteon wordt door de Algemene ledenvergadering (ALV) benoemd om samen met het bestuur de vereniging te besturen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de Ledenraad heeft belangrijke taken.

 • meepraten over de onderwerpen: Betaalbaarheid, Wonen en Zorg en Duurzaamheid
 • controleren van het bestuur en daarvoor verantwoording afleggen aan de ALV
 • Op voordracht van het bestuur adviezen uitbrengen over het beleid van Parteon
 • Een klankbord voor het bestuur vormen

De Ledenraad bestaat uit maximaal 15 huurders van Parteon. De Algemene Ledenvergadering kiest uiteindelijk de leden.

Een ledenraadslid:

 • Heeft belangstelling en affiniteit voor de volkshuisvesting
 • Kan invloed uitoefenen op het beleid van Parteon
 • Is betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen
 • Kan individuele- en collectieve belangen goed gescheiden houden
 • Beheerst de Nederlandse taal zowel in woord als geschrift
 • Is bereid cursussen te volgen om de expertise te vergroten
  Klik HIER voor het uitgebreide profiel.

Voor de functie bestuurslid gelden dezelfde punten als voor de ledenraad. Er is echter een verschil en dat is dat het bestuur regelmatig vergadert en ook regelmatig bijeenkomsten bezoekt die betrekking hebben op woonruimtebeleid en volkshuisvesting. Houdt u hier rekening mee want het zal iets meer van uw tijd vergen.

De verkiezingscommissie wordt ondersteund door de Woonbond.

Wilt u zich kandidaat stellen dan kan dat vanaf heden door een motivatie te sturen aan ikdoemee@huurdersplatformparteon.nl , vermeld waarom u vindt dat u een goede bijdrage kan leveren aan de Ledenraad, het bestuur of de werkgroepen en wellicht nodigen wij u uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Wij maken u er tevens op attent dat er een vrijwilligersvergoeding wordt gegeven voor uw werkzaamheden.

Zodra u en de verkiezingscommissie de uitdaging willen aangaan wordt u voorgedragen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Is een bestuursfunctie of lidmaatschap van de ledenraad niets voor u maar wilt u zich wel inzetten voor de Zaankantse Huurders van Parteon in een van de werkgroepen kunt u zich ook via bovenstaand mailadres gebruik maken.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd.