Extra energietoeslag voor lage inkomens

De energieprijzen zijn flink gestegen. Veel huishoudens kunnen de rekening moeilijk betalen.  De gemeente compenseert huishoudens met een laag inkomen. Het Rijk stelt daar extra geld voor beschikbaar.

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen in 2022 een bedrag van € 800,00 als tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten. 

Wie krijgt de energietoeslag?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Zaanstad als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • zelfstandig in de gemeente Zaanstad woont;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft en
  • een laag inkomen heeft.

Uw netto gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. In onderstaande tabel leest u om welke bedragen het gaat. De bedragen zijn netto per maand, inclusief vakantiegeld. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2022. Via Bereken uw recht Zaanstad kunt u ook uitrekenen of u in aanmerking komt voor de energietoeslag.

Aanvragen

Inwoners met een bijstandsuitkering, maar ook andere inwoners met een laag inkomen die al bekend zijn bij de gemeente Zaanstad, hoeven niets te doen. Zij hebben in de week van 19 april € 800 op hun bankrekening gekregen en een brief hierover van de gemeente.

Als u op 24 april 2022 nog geen energietoeslag van € 800 heeft ontvangen op uw bankrekeningnummer en hierover ook geen brief heeft gehad, terwijl u denkt hier wel recht op te hebben, geldt voor u waarschijnlijk het volgende.

De inwoners van Zaanstad die niet bij de gemeente bekend zijn, maar wel recht hebben op de energietoeslag, kunnen de energietoeslag digitaal aanvragen. U kunt ook een papieren aanvraagformulier opvragen door te bellen naar 14 075.

Binnen 8 weken nadat u het aanvraagformulier heeft ingediend met de gevraagde bewijsstukken, krijgt u bericht of u de energietoeslag wel of niet krijgt.

Geen recht op de energietoeslag

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • een maandelijks inkomen heeft van meer dan 120% van de bijstandsnorm (zie hierboven)
  • in een inrichting verblijft, omdat de instelling voorziet in de energiekosten
  • 18, 19 of 20 jaar oud bent, omdat de ouders financieel verantwoordelijk zijn voor kinderen tot 21 jaar. Deze jongeren kunnen wel voor de toeslag in aanmerking komen, als zij kunnen aantonen dat zij zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de betaling van de energienota. Zij kunnen  dan een aanvraag indienen
  • dak- en thuisloos bent of op een briefadres staat ingeschreven. U bent dan niet zelf verantwoordelijk voor de betaling van de energielasten.
Geplaatst in Niet gecategoriseerd.