Profiel voor leden van het bestuur of de ledenraad.

Algemeen De taken van een huurdersorganisatie zijn de afgelopen jaren complexer geworden. Dit heeft te maken met een aantal factoren als: Door fusies zijn corporaties veel grotere organisaties geworden waar meer dan voorheen bedrijfsmatig wordt gewerkt. Door de Overlegwet heeft de Huurdersorganisatie een aantal rechten gekregen die van bestuursleden bepaalde kwaliteiten verwacht. De samenleving is […]