Profiel voor leden van het bestuur of de ledenraad.

Algemeen

De taken van een huurdersorganisatie zijn de afgelopen jaren complexer geworden.

Dit heeft te maken met een aantal factoren als:

 • Door fusies zijn corporaties veel grotere organisaties geworden waar meer dan voorheen bedrijfsmatig wordt gewerkt.
 • Door de Overlegwet heeft de Huurdersorganisatie een aantal rechten gekregen die van bestuursleden bepaalde kwaliteiten verwacht.
 • De samenleving is complexer geworden, wijken zijn meer gemengd dan ooit o.a. wat betreft de mix huur – koopwoningen, autochtonen – allochtonen.

Grondhouding

Kandidaat bestuurs- of ledenraadsleden zijn huurder bij Parteon. Bestuurs- of ledenraadsleden moeten een zekere passie en gedrevenheid bezitten voor – onderdelen van – de volkshuisvesting. In het bestuur moeten de leden een belangenbehartigende instelling hebben. Het bestuur heeft oog voor haar eigen kwaliteiten en weet wanneer ze advies van elders of professionals moet inschakelen.

Van (bestuurs)leden wordt verder verwacht dat zij:

 • zich goed kunnen uitdrukken, schriftelijk en mondeling, in de Nederlandse taal;
 • een algemene interesse hebben in samenleving en volkshuisvesting;
 • bij voorkeur kennis hebben van werken met een computer;
 • besluitvaardig en resultaatgericht kunnen werken;
 • onderscheid kunnen maken tussen individuele en beleidsmatige problemen;
 • onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken;
 • in een team kunnen werken;
 • in staat zijn tot het voeren van een open en collegiale discussie;
 • bereid zijn cursussen te volgen om kennis van de volkshuisvesting en aanverwante zaken eigen te maken;
 • bereid zijn tijd te investeren in werken voor de huurdersvereniging;
 • bereid zijn deeltaken op zich te nemen in het bestuur;
 • in staat zijn eigen individuele problemen met de verhuurder buiten het overleg met de verhuurder te houden;
 • incasseringsvermogen hebben en stressbestendig zijn
 • over een positieve grondhouding beschikken.
Geplaatst in Profiel.