Huren niet verhoogd na isolatie

Op 30 juni jl. sloten het kabinet, VNG, Aedes en de Woonbond nationale prestatieafspraken. Door het afschaffen van de verhuurdersheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporatie jaarlijks circa Euro 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan nu bindende prestatieafspraken gericht op vergaande verduurzaming, huurmatiging en het verhogen van de bouwproductie.

Parteon stemde ermee in dat Aedes de prestatieafspraken tekende. De komende tijd verwerken we de nationale prestatieafspraken in de meerjarenbegroting en bereiden we voor zover nodig onze organisatie voor op de uitvoering.

Huren niet verhoogd na isolatie

Een van de prestatieafspraken vroeg om een snelle beslissing. De partijen spreken namelijk af dat isolatiemaatregelen voor huurders gratis worden van 1 januari 2023. Dit betekent dat woningcorporaties vanaf die datum afzien van de vergoedingentabel die in het vorig Sociaal Huurakkoord was opgenomen.

Parteon wacht niet tot 1 januari 2023

Snel na het tekenen van de nationale prestatieafspraken kwam de vraag van het Huurdersplatform of deze afspraak bij Parteon al direct kon ingaan, zodat huurders geen huurverhoging meer krijgen na isolatiemaatregelen. Inmiddels heeft Parteon, met ingang van 15 juli, geen huurverhoging meer te vragen voor isolatiemaatregelen bij complexen waar nog geen akkoord is over isolatiemaatregelen en de huurverhoging.

Bij complexen waar al een akkoord was over de huurverhoging na isolatiemaatregelen voert Parteon deze wel door. Bij projecten met meer maatregelen dan isolatiemaatregelen kan Parteon wel een huurverhoging vragen. Dit wordt per project nader toegelicht aan de bewonersvertegenwoordiging.

Geplaatst in Nieuws.