Extra energietoeslag voor lage inkomens

De prijzen voor gas en elektriciteit stijgen. Mensen hebben steeds meer moeite om hun energierekening te betalen. De overheid wil graag helpen. Met de energietoeslag voor lage inkomens. De gemeente heeft besloten om deze uit te breiden, zodat meer inwoners in aanmerking komen. 

De energietoeslag 2022 is een bedrag van € 1.300, € 1.000 of € 700, afhankelijk van uw inkomen. Dat geld is bedoeld om u te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit. De gemeente regelt dat inwoners die daar recht op hebben, dit bedrag krijgen. U hoeft dit niet terug te betalen.

In Zaanstad kunnen inwoners met een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm een energietoeslag krijgen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen. Dat kan zijn van een uitkering, werk of pensioen.

Hoogte energietoeslag 2022

In Zaanstad gaat het om de volgende bedragen: 

 • Inkomen tot 120% van de bijstandsnorm: € 1.300
 • Inkomen tot 130% van de bijstandsnorm: € 1.000
 • Inkomen tot 140% van de bijstandsnorm: € 700

Wie krijgt de energietoeslag?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Zaanstad als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • kunt aantonen dat u zelf verantwoordelijk bent voor het betalen van de energienota;
 • zelfstandig in de gemeente Zaanstad woont;
 • uw inkomen niet hoger is dan 140% van de bijstandsnorm (zie tabel hieronder of controleer dit zelf via bereken uw recht.
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft.
  Let op: een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs voor een aanvraag energietoeslag!

Aanvragen

Inwoners met een bijstandsuitkering en andere inwoners met een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die al bekend zijn bij de gemeente hoeven niets te doen. Zij hebben al € 800 aan energietoeslag ontvangen. In de week van 17 oktober 2022 wordt de extra € 500 automatisch uitbetaald.  

Heeft u de energietoeslag 2022 niet automatisch ontvangen en denkt u wel dat u in aanmerking komt? Dan kunt u vanaf 17 oktober tot en met 31 december 2022 de energietoeslag aanvragen. Dit geldt ook voor de inwoners met een inkomen tussen de 120% en 140% van de bijstandsnorm.

Laag inkomen

Uw netto gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 140% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto per maand, inclusief vakantiegeld en gelden vanaf 1 januari 2022.

Wie krijgt geen energietoeslag?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • een maandelijks inkomen heeft van meer dan 140% van de voor u geldende bijstandsnorm (zie tabel hierboven)
 • in een inrichting verblijft, omdat de instelling voorziet in de energiekosten
 • 18, 19 of 20 jaar oud bent, omdat de ouders financieel verantwoordelijk zijn voor kinderen tot 21 jaar. Deze jongeren kunnen wel voor de toeslag in aanmerking komen, als zij kunnen aantonen dat zij zelfstandig wonen en zelf verantwoordelijk zijn voor de betaling van de energienota. Zij kunnen dan een aanvraag indienen
 • dak- en thuisloos bent of op een briefadres staat ingeschreven. U bent dan niet zelf verantwoordelijk voor de betaling van de energielasten.

Waarom wordt een (Europees) rijbewijs niet geaccepteerd als identiteitsbewijs bij een aanvraag voor de energietoeslag?

Uw (Europese) rijbewijs is een identiteitsbewijs. Maar u kunt uw rijbewijs niet altijd gebruiken om uzelf te identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs geen gegevens over uw verblijfsstatus en nationaliteit staan. Bij de volgende organisatie of in de volgende situaties kunt u uw rijbewijs niet als identiteitsbewijs gebruiken:

 • de Belastingdienst (tenzij de Belastingdienst anders aangeeft);
 • een uitkeringsaanvraag;
 • indiensttreding bij een nieuwe werkgever;
 • binnenlands vreemdelingentoezicht;
 • inschrijving voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.

Op basis hiervan mag de gemeente bij aanvragen, zoals de energietoeslag, geen rijbewijs accepteren als identiteitsbewijs.

Is er nog meer energiehulp?

De gemeente Zaanstad wil inwoners helpen om te besparen op hun energierekening. Kijk op www.wonen.zaanstad.nl/energiehulp voor meer regelingen en tips om uw energierekening te verlagen. 

Geplaatst in Nieuws.