Algemene Ledenvergadering dinsdag 28 maart 2023

Dinsdag 28 maart 2023 zal er voor alle leden van het Huurdersplatform Parteon weer een Algemene Ledenvergadering worden gehouden in De Lorzie te Wormerveer. Op de agenda staat de herverkiezing van twee ledenraadsleden, te weten mevrouw Nora Swagerman en de heer Kees van Vliet en twee bestuursleden, de heer Urwin Marcus en mevrouw Saskia Tichelaar. Allen hebben hun eerste termijn er op zitten en stellen zich voor een tweede termijn beschikbaar. Maar wij als Huurdersplatform Parteon zijn altijd op zoek naar belangstellenden die tijd en energie hebben om onze platform te versterken. Zo is er nog altijd een functie binnen het bestuur vrij en zijn wij altijd op zoek naar ledenraadsleden of mensen die bij een werkgroep willen aanschuiven. Mocht u interesse hebben dan kunt u een motivatie sturen naar ikdoemee@huurdersplatformparteon.nl Aanmelden kan tot 6 maart 2023.
Wij hopen u allen weer te zien op dinsdag 28 maart 2023. De agenda voor deze avond ontvangt u zo spoedig mogelijk.

Geplaatst in Mededelingen.