Denk mee over Duurzaamheid

Duurzaam is het toverwoord van deze tijd. Ook Parteon houdt zich bezig met duurzaam bouwen en heeft daarin een voortrekkersrol in Nederland. Uiteraard willen wij als Huurdersplatformparteon graag meedenken op dit gebied, want het gaat wel om onze woningen. Zonnepanelen op het dak? Warmtepomp in de tuin of voor het complex? Extra isoleren? Comfortabel en […]

Algemene Ledenvergadering dinsdag 28 maart 2023

Dinsdag 28 maart 2023 zal er voor alle leden van het Huurdersplatform Parteon weer een Algemene Ledenvergadering worden gehouden in De Lorzie te Wormerveer. Op de agenda staat de herverkiezing van twee ledenraadsleden, te weten mevrouw Nora Swagerman en de heer Kees van Vliet en twee bestuursleden, de heer Urwin Marcus en mevrouw Saskia Tichelaar. Allen hebben hun eerste termijn er op […]

NIEUWE REGELS WONINGNET  EN WOONMATCH

WAAROM NIEUWE REGELS? NIEUWE REGELS WONINGNET EN WOONMATCH Vanaf 16 JANUARI 2023 verandert het zoeken naar een sociale huurwoningvia WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland. Vanaf datmoment zijn er nieuwe regels en wordt er gewerkt met punten. In ditnieuwe systeem kunt u zelf punten opbouwen. Zodat u een betere kansheeft om een woning te vinden: […]

Extra energietoeslag voor lage inkomens

De prijzen voor gas en elektriciteit stijgen. Mensen hebben steeds meer moeite om hun energierekening te betalen. De overheid wil graag helpen. Met de energietoeslag voor lage inkomens. De gemeente heeft besloten om deze uit te breiden, zodat meer inwoners in aanmerking komen.  De energietoeslag 2022 is een bedrag van € 1.300, € 1.000 of € […]

Huren niet verhoogd na isolatie

Op 30 juni jl. sloten het kabinet, VNG, Aedes en de Woonbond nationale prestatieafspraken. Door het afschaffen van de verhuurdersheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporatie jaarlijks circa Euro 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan nu bindende prestatieafspraken gericht op vergaande verduurzaming, huurmatiging en het verhogen van de bouwproductie. Parteon stemde […]

Rookmelders in alle woningen

Rookmelders kunnen levens redden. Daarom zijn vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders in alle woningen wettelijk verplicht en plaatst Parteon een rookmelder in al zijn woningen. Heb je nog geen rookmelder, dan komen zij deze zo snel mogelijk monteren. Je krijgt hierover vooraf bericht. Door leveringsproblemen lukt dit niet in alle woningen voor de zomer. […]

Extra energietoeslag voor lage inkomens

De energieprijzen zijn flink gestegen. Veel huishoudens kunnen de rekening moeilijk betalen.  De gemeente compenseert huishoudens met een laag inkomen. Het Rijk stelt daar extra geld voor beschikbaar. Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen in 2022 een bedrag van € 800,00 als tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten.  Wie […]

Huurdersplatform Parteon verwelkomt de nieuwe voorzitter Martin Wessel.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 30 november 2021 van het  huurdersplatform Parteon werd de heer Wessel, na zich verkiesbaar te hebben gesteld, voorgedragen om in het Bestuur plaats te nemen. Het huurdersplatform Parteon verwelkomt de nieuwe voorzitter Martin Wessel. In de bestuursvergadering is na stemming besloten dat Martin Wessel de rol van voorzitter overneemt van […]

Woonbond roept huurders op recht op huurverlaging op tijd te controleren

7 december 2021 De Woonbond roept huurders op om deze maand nog te controleren of ze recht hebben op huurverlaging. Er geldt voor corporatiehuurders met een laag inkomen en hoge huur namelijk een eenmalige huurverlaging in 2021. Maar huurders met een recente inkomensdaling moeten die wel zelf aanvragen. En dat kan alleen nog deze maand.  […]